Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

Tilskudd frå Bufdir

Søknadsfrist for å søke tilskudd frå Bufdir er 13. desember. Lag, foreiningar og andre kan søke pengar til opne møteplassar for barn  og unge.

Gratulerer til prisvinnerne i 2019

Vi gratulerer årets prismottakere! Prisene blir utdelt før bystyrets julemøte 5. desember.

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november er det 30 år siden barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av FN. I dag er det markering og en oppfordring til å saksbehandlerne i fylkesmannsembetene og kommunene!

No flyttar Nordre Sunnmøre landbrukskontor

No flyttar Nordre Sunnmøre landbrukskontor til Brattvåg. Frå 20.11 2019 vert vi å finne på tenestehuset i Brattvåg.

Alle nyheter

I fokus

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119