Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vannkvalitet

Råvanns- og drikkevannskvaliteten i Ålesund kartlegges kontinuerlig gjennom blant annet ukentlige analyser og utvidet prøve på 10 forskjellige prøvesteder.

vannkvalitet-testing kart

Prøvestedene vises som blå firkanter i kartet ovenfor.

Se prøver av vannkvaliteten

Se resultatene fra vannprøvene i kartet

Dette gjøres ved å åpne kartet og klikk på de aktuelle prøvestedene, som vises som blå firkanter i kartet.

Analyseresultatene legges inn fortløpende og tabellene inneholder vannkvalitetsdata for de siste 12 måneder for hvert prøvested.

Veiledning:

  • kartforklaringSe prøveresultatene i vår kartløsning. Denne fungerer best i  versjon 9, 10 eller 11 av nettleseren Internett Explorer.
  • Benyttes Internett Explorer 8 eller eldre versjoner må Adobe SVG-Viewer lastes ned og installeres.
  • Benyttes andre nettlesere som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Opera må en gjøre en tilpasning i kartløsningen. I menyen må en skifte frå "Rasterkart" til "Vektorkart" slik bildet  til høyre viser.

Drikkevannskvaliteteten

Drikkevannskvaliteten er god og holder seg hele tiden innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften, med svært få unntak. Sjekk grenseverdiene for vannkvalitetsparametrene her.

Se også

Vannforsyning i Ålesund

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119