Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dersom side er tom er det for tiden ingen meldinger om vannbrudd eller andre avvik fra normal drift.

Spyling av ledningsnett i sentrum søndag 24. mars

Drift vannforsyning vil søndag 24 mars 2019 foreta årlig spyling av ledningsnett i Ålesund sentrum. Dette kan medføre noe svakere trykk i perioder og farge på vannet. Vi ber derfor om at de som opplever vannet som misfarget lar det renne med kaldt vann til vannet blir klart igjen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119