Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dersom side er tom er det for tiden ingen meldinger om vannbrudd eller andre avvik fra normal drift.

Vannavstenging i Steinvågvegen torsdag 19. september

På grunn av arbeid på kommunal ledning i Steinvågvegen 31-52 - vil vannet bli stengt av torsdag 19. september 2019 mellom klokken 09:00 og 16:00. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. 

Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.

Har du ikke fått beskjed? - sjekk din oppføring for telefonvarsling.

Midlertidig parkering Harhauggata fra 8. august

På grunn av arbeid med renovering av vann- og avløpsnett i Harhauggata - ber vi om at det ikke parkeres langs denne gaten under anleggsperioden. 

Midlertidig parkeringsplass overfor Skarbøvik barnehage blir skiltet fra og med i dag. Beklager ulempen dette medfører.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119