Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Overvann

Overvann er regn og smeltevann som renner av overflater som tak, veier og gårdsplasser. Dette bør tas hånd om slik at bygninger ikke skades eller at vannet skaper ulemper på egen grunn eller for naboer.

Tett kloakk eller tilbakeslag

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Sanitærabonnement avløp

Før en eiendom kan tilknyttes kommunalt avløpsnett må det via rørlegger eller entreprenør søkes om sanitærabonnement for avløp. Alle som er tilknyttet kommunal kloakkledning har et sanitærabonnement for avløp og betaler avløpsavgift.

Utslippstillatelse

Der det er mulig skal eiendommer tilknyttes offentlig avløpsnett. I områder der offentlig avløpsnett ikke er tilgjengelig kan man søke om å etablere private utslipp.

Slamtømming

Kommunen plikter i henhold til forurensningslovens § 26 å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119