Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Helse- og omsorgstjenester (søknadskjema)

Skjema for helse- og omsorgstjenester (dette skjemaet kan fylles ut digitalt, men må skrives ut og sendes til Ålesund kommune som papirpost).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema kan du få tilsendt et papirskjema i posten eller en pdf-fil på e-post. Dette får du ved å ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Dette søknadskjemaet skal brukes når du skal søke på følgende helse- og omsorgstjenester:

 • Institusjon, langtidsopphold
 • Institusjon, dagplass
 • Institusjon, korttidsplass
 • Rehabilitering
 • Bistand i hjemmet (hjemmetjeneste)
 • Psykisk helsetjeneste
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Bokollektiv
 • Avlastning for pårørende
 • Støttekontakt
 • Etterskoletidsordning (ESTO) og sysselsetting

Ansvar

Tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester kan svar på spørsmål knyttet til å fylle ut søknaden.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119