Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Byggeskjema (e-skjema eller standardblanketter)

Vi ser helst at du bruker e-skjemaer i plan- og byggesaker. Gjennom den nasjonale løsningen ByggSøk kan du sende byggesøknader elektronisk til oss, men papirskjema kan også benyttes.

Ved henvendelse til Servicetorget i Ålesund rådhus i første etasje kan du bestille kart og lister over naboer som skal varsles.

Søk elektronisk

Du må logge inn for å bruke e-skjema. Veiledning får du underveis mens du fyller ut.

Søk elektronisk med ByggSøk

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter på boligeiendom

For deg som vil bruke papirskjema

Her kan du laste ned standardskjemaer

Papirskjema skal til:
Ålesund kommune, VH plan og bygning, postboks 1521, 6025 ÅLESUND

Se også

ByggSøk - elektronisk byggesøknad | Veiledning ByggSøk

Ansvar

Plan og bygning

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119