Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommuneplanens handlingsdel

Hvordan skal Ålesund kommune prioritere og jobbe for å nå målene som er satt?

Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan kommunen skal følge opp areal- og samfunnsdelen. Den skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene (jf. plan- og bygningsloven § 11-1).

Den angir ressursfordeling og spesifiserer tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene og strategiene i kommuneplanen.

Handlingsdelen rulleres årlig sammen med kommunens budsjett- og økonomiplan og gjelder for samme fireårsperiode (jf. plan- og bygningsloven § 11-3).

pdfKommuneplanens handlingsdel 2017 -2020

docxBystyrets vedtak - Kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020

Premissgivende bestilling

Dette dokumentet het tidligere "premissgivende bestilling". Her er de for de foregående årene:

pdfPremissgivende bestilling for Ålesund kommune 2013-16

pdf Premissgivende bestilling for Ålesund kommune 2012-2015

pdf Premissgivende bestilling for Ålesund kommune 2011-2014

  Premissgivende bestilling for Ålesund kommune 2010-2013

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119