Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Prosjekt ren Borgundfjord

Renere fjord Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Miljødirektoratet, Kystverket og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Innsyn i miljøinformasjon

Du kan kreve å få utlevert den miljøinformasjonen som finnes i kommunen. Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet eller helsen.

Nordisk klimasamarbeid

De nordiske vennskapsbyene Lahti, Randers, Akureyri, Västerås og Ålesund startet i 2006 et miljøsamarbeid, som har som mål at samtlige kommuner i Norden skal ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for lokale klimatiltak.

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119