Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Badevannskvalitet

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner.

 

Bading i ferskvann

Brusdalsvannet er hovedvannkilden for Ålesund og Sula og også beredskapkilde for Giske. Det er generelt forbudt med bading for andre enn de som bodde og/eller hadde eiendommer på klausuleringstidspunktet i 1972. Baderetten faller bort ved eierskifte.

I Brusdalsvannet er det påvist cercarier som kan gi svømmekløe (cercariedermatitt).

Badevannet i Ålesund sommeren 2019

Måling av Emblemssanden ved osen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5.     <1    
  11.6  14  15    
         
         

 

Måling av Sandingane

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5.    1    
  11.6.  15,5  58    
         
         

 

Måling av Prinsen

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god

100-1000

Ikke akseptabel

>1000

  22.5    3    
 11.6  14,5  29    
         
         
         

 

Måling av Volsdalsberga

Prøvedato

Temperatur

God
<100

Mindre god
100-1000

Ikke akseptabel
>1000

  22.5    8    
  11.6  13,5  12    
         
         

 

 

Lovhenvisning

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern

Se også

Oversikt over badeplassene i Ålesund | Folkehelseinstituttet om badevann  | Om svømmekløe  |

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119