Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Den kan sive inn i hus gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft.

Strålevern

Strålevernet arbeider for at de skadelige effektene av stråling på menneske og miljø skal vere minst mulige. Lokalt er det kommuneoverlegen og teknisk-hygieniske ingeniører som arbeider med temaet.

Luftkvalitet

Kommunene er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Lufta i Ålesund sentrum overvåkes av to målestasjoner, en ved Sjøgata og en på Grimmerhaugen. 

Støy

Støy er uønsket lyd og kan virke negativt på helsen, skape mistrivsel, forstyrre tale og oppleves som en plage. De dominerende støykilder er samferdsel, tekniske installasjoner i/utenfor bygninger og industri- og næringsvirksomhet.

Badevannskvalitet

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119