Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skatteavregning og oppgjør

Klage på skatteoppgjøret

Har du ikke fått godskrevet alle forskuddstrekk du skulle hatt på selvangivelsen din?

Finn i så fall frem kopier av lønnsavregninger/lønnsslipper, og ta kontakt med Nordre Sunnmøre kemnerkontor.

Du må i alle tilfelle sende inn selvangivelsen innen fristen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119