Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skatteavregning og oppgjør

Penger til gode ved skatteoppgjøret

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort.

Kemnerkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til.

Skatteoppgjør:

  • Skatteoppgjøret i juni
    De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold. Skatteoppgjøret er klart i slutten av juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter.
  • Suksessive oppgjør
    Fra medio august 2016 vil det bli løpende skatteoppgjør ukentlig frem til høstutlegget medio oktober. Skjer utbetaling senere enn 6 uker etter utlegget av ligningen, godtgjøres dette med renter. Se Skatteetaten.
  • Høstutlegget
    I tillegg til vanlige skatteoppgjør for personer kommer det i oktober skatteoppgjøret for selskap, dødsbo og utenlandske skatteytere.

Klage


Fristen for å klage på likningen er 10. august. De som får skatteoppgjøret til høsten får beskjed om dette i eget brev. Har du betalt for mye skatt, skal du ha rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt.

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer:

Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Da kan det ta opptil 6 uker etter at ligningen er lagt ut før saken er ferdigbehandlet. Har vi brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et nytt disponeringsoppgjør som viser hva pengene har gått til.

Tar det enda lenger tid ?
Er du sikker på at du har meldt riktig adresse til folkeregisteret? Når du flytter plikter du å fylle ut en flyttemelding og sende denne til folkeregisteret.. Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 70 16 20 00.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119