Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget skal gjenspeile en antatt  markedsverdi på eiendommene, slik det følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §8A-2-1. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Har du spørsmål?

Ring gjerne Servicetorget på 70 16 20 00, eller send en e-post:

Formelle henvendelser (arkivføres):
  

Uformelle henvendelser/spørsmål:

 

Se også:

Skattedirektoratets skatte-ABC
Eiendomsskattevedtekter for Ålesund kommune
pdfKommunenes Sentralforbund sin veileder om retting og klagesaksbehandling i eiendomsskattesaker.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119