Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Sykkel

En rekke steder i Ålesund kommune er velegnet for sykling - se turområder - selv om dette også omfatter mange stier og turveger som i første rekke er egnet for folk som går eller løper på tur.

Sykkelkoordinator i Ålesund kommune

Fra høsten 2019 har Ålesund kommune en sykkelkoordinator, som heter Gudmund Hoel og er utdannet arkitekt og byplanlegger.

Han har i hovedsak i oppgave å regulere sykkelveger på hovednettet for sykkel i Ålesund fra Hessa i vest, via Sentrum og Campus til Moa, og videre til Magerholm og Vegsund. Ålesund scorer som kjent dårlig på brukerundersøkelser for sykkel, så vi har generelt mye å ta igjen.  

Planomtale i kart for Blindheim

Plan for fv60 Blindheim – Flisnes. Ny sykkelveg på nordsida av fylkesvegen med gul strek.

Det vil etter hvert komme midler til gjennomføring gjennom den vedtatte bypakken, der kommunen og Statens Vegvesen vil bygge sykkelveger med fortau på prioriterte strekninger som Steinvågneset, gjennom Volsdalen, forbi Campus og som del av større vegprosjekter som E136 Lerstad – Breivika og FV 60 Blindheim – Flisnes. Slik det ser ut nå kan utbyggingen starte opp i 2022.

sykkelparkeringer og servicestasjoner

Sykkelparkering og reperasjonspunkt ved Skansekaia

Det jobbes også med mindre tiltak som nye sykkelstativer og servicepunkter for sykkel i bysentrum og elsykkelutlån i bibliotekene på Moa og i sentrum (link) for de som ønsker en eller to prøveuker med elsykkel som alternativt transpormiddel til bil, buss eller ordinær sykkel.    

Selv om dagens sykkelnett langt fra er perfekt, har vi laget et foreløpig sykkelkart over hvilke sykkelruter vi vil anbefale i det ulike bydelene, delt i to grove grupper. Røde streker viser sykling i blandet trafikk, der en må vise hensyn og være forsiktig, mens grønn strek viser brede fortau, kombinerte gang/sykkelveger eller turveger. Her vil hensynet til de gående være veldig viktig. Kartet kan fås i papirutgave på Servicetorget eller. Det vil bli oppdatert etter hvert som  vi får inn tips om feil og mangler, og etter hvert overført til et digitalt zoombart kart.

Kartet kan også fås i papirutgave på Servicetorget på Ålesund rådhus og på bibliotekene.

El-sykkelbibliotek

LivKjersti på sykkel sykkelbibliotekPå biblioteket på Moa og i sentrum kan du nå låne en el-sykkel i opp til 14 dager for å teste om dette er noe som kan passe inn i din hverdag.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119