Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Lekeplasser

Finn en lekeplass! Her er oversikt og kart over hvor de kommunale lekeplassene er.

Lekeplasser er arealer som, enten de er opparbeidet eller naturlig, er tilrettelagt for barns lek.  Lekeplasser finner man i nærheten av boligområder, ved barnehager og skoler, ved offentlige parker og turområder. Både leke- og ballplasser spiller en svært viktig rolle for nærmiljøet da de gir et aktivitetstilbud for barn og unge, og er et samlingspunkt også for voksne.

Hvem har ansvaret for lekeplassene?

  • Veg, anlegg og park i Ålesund kommune drifter flere lekeplasser, som vist nedenfor. 
  • Ved kommunale barnehager og skoler driftes leike- og ballplasser av Ålesund kommunale eiendomsforetak.
  • I boligområder er det gjerne velforeninger eller sameie som drifter lekeplasser. I bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og ved søknad om byggetillatelse skal det legges til rette for lokale leke- og oppholdmuligheter for barn og unge. Dette er beskrevet i lekeplassnormen.

Lekeplasser driftet av Ålesund kommune   

Kartet viser noen av lekeplassene i kommunen vår. Du finner flere i oversiktene over skoler og barnehager.

 

 

Liste over lekeplasser driftet av Ålesund kommune  

Lekeplasser der kommunen er hjemmelhaver og og Virksomhet vei, anlegg og park har ansvar for drift og vedlikehold.

Bydel

Navn på leike - eller ballplass

Hessa Osane lekeplass
Hessa Lekeplass ved Slinningen
Hessa Storskaret lekeplass
Hessa Lekeplass ved Korsvika Terrasse
Aspøy Storhaugen
Aspøy Lekeplass ved Kirkegt. 33
Aspøy Olav Trygvasons plass
Aspøy Hans Marta Haugen
Aspøy Øvre Brøggerplan
Nørvøy Brusdalshagen
Nørvøy O.A Devoldsgate lekeplass
Nørvøy Byparken lekeplass  
Nørvøy Lekeplass Kneiken (vest)    
Nørvøy Lekeplass ved Hundevakta
Nørvøy Truskeren aktivitetsområde, Fjelltun
Nørvøy Larsgården friareal
Nørvasund Bogneset lekeplass    
Åse - Lerstad Åsesletta lekeplass    
Åse - Lerstad Gunderplassen aktivitetsområde    
Spjelkavik Lekeplass ved Nedregården    
Blindheim Vegsundhaugen lekeplass    

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119