Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Friområder

Det er mange friormåder i Ålesund. Her er en oversikt over de kommunen deltar i driften av.

 Driftsansvaret for friområdene er delt på flere. Eksempelvis er Stavsethneset og øyene i Ellingsøyfjorden driftet av Friluftsrådet etter avtale med Ålesund kommune. På flere turstier og løyper samarbeider kommunen med eksempelvis museum, idrettslag og velforeninger. Virksomhet vei, anlegg og park har komplett oversikt på de vi har, samt andre som er definert som badeplasser m.v. men som kommunen ikke eier/drifter:

Her er eksempler på noen område der kommunen er inne på ett eller annet vis:

 • Hessa - Tueneset - badeplass og turveg mot Hessabana
 • Aspøy - Storhaugen
 • Nørvøy - Turveger - Borgernes veg / Aksla "Byfjellet" - Dammane
 • Nørvøy - Friområde Kneiken vest
 • Nørvøy - Grimmerhaugen
 • Nørvøy - Volsdalsberga - badeplass og turveger
 • Nørvøy - Husafjellet
 • Nørvøy - Larsgård
 • Nørvøy - Fredsberg
 • Nørvøy Hundsvær
 • Nørvasund - Borgundgavlen (ikke kommunal)
 • Nørvasund - Ridesti Lerstad
 • Nørvaund - Hatlen balløkke
 • Nørvasund - Røykeritomta- balløkke
 • Åse Lerstad - Furmyrstranda
 • Åse-Lerstad - Geileberget badeplass
 • Åse-Lerstad - Friareal Øvste Nakken
 • Åse-Lerstad - Friareal Bredelia Rabbevågskiftet
 • Åse-Lerstad - Friområde Borgundfj.vegen øst - Åse
 • Lerstad - Lerstadvannet turveg
 • Spjelkavik - Alvik-Holsfjellet
 • Spjelkavik - Vasstranda-Gamlemsetra
 • Spjelkavik - Gamle Nesvegen
 • Spjelkavik - Friområde ved Gokartbana - Olsvik
 • Spjelkavik - Fremmerholden friareal
 • Spjelkavik - Friareal Brusdalen
 • Spjelkavik friareal Olsvika
 • Spjelkavik - Lillevannet rundt.
 • Spjelkavik - Sandingane.
 • Spjelkavik - Kanalen
 • Blindheim - Stafsethneset - Badeplass - (Friluftsrådet)
 • Blindheim- Friareal Arnehjellen
 • Blindheim - Friareal Brendlia
 • Blindheim - Dam Eikenosen
 • Emblem - Emblemssanden - Klebergsneset
 • Emblem - Emblemsfjellet
 • Emblem - Østrem-Østremsetra
 • Ellingsøy - Stokkeholmane/Bjørge, m.v, Ellingsøy (Friluftsrådet).
 • Ellingsøy - Svinøya
 • Ellingsøy - Remvika friareal Hoffland.

Se også

Turløyper og stier | Friluftsliv

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119