Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Badeplasser

I Ålesund er det flere fine badeplasser. Noen er private og noen drifter og eier kommunen.

Opparbeidede badeplasser

 • Emblemssanden
 • Sandingane
 • Geileberget
 • Volsdalsberga  
 • Tueneset
 • Parrvika

Badeplasser

Kommunale og ikke-kommmunale: 

 • Hessa - Slinningen: Parrberga, Karlesberga, Niklaberga og Slinningen badeplass
 • Skarbøvika: Tueneset - Tueneset badeplass
 • Nørvøy ytre: Volsdalsberga - Volsdalsberga badeplass
 • Nørvasund: Grønvika - Prinsen badeplass
 • Åse: Geileberget badeplass/Geilebergvegen.
 • Lerstad: Nakkevika, Lerstadvika, Martinvika
 • Spjelkavik - Olsvika: Olsvika badeplass
 • Spjelkavik - Spjelkavika: Sandingane badeplass
 • Blindheim: Stafsetneset badeplass
 • Emblem: Emblemssanden badeplass
 • Ellingsøy: Vågane badeplass

Se også

Badevannskvaliteten i Ålesund

Ansvar

Veg, anlegg og park  

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119