Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Velferdsteknologi

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre

Ålesund kommune har ansvar for Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, som starta som to delprosjekt under Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet i 2012, og omfattar kommunane Ørskog, Vanylven, Herøy, Ulstein og Ålesund.

Delprosjektet på Sunnmøre starta opp med spelteknologi i 2012, med mål om at brukarar, pårørande og tilsette i helse- og omsorgstenesta skulle oppleve at spelteknologi kan nyttast som bidrag til positiv aktivitet. I 2012 la ein til eit prosjekt for å sjå på sporing av personar med kognitiv svikt, ved hjelp av global positioning system (GPS). Føremålet med dette prosjektet var å samle erfaringar med sporing ved hjelp av GPS og sjå om slik sporing kunne vere med og gje brukar og pårørande auka livskvalitet i form av meir tryggleik og fridom.

I overgangen til 2014 vart det midtnorske prosjektet avslutta i dåværande form, men vidareførast som eit nettverk. Nettverket skal bidra til at det i løpet av 2014 blir igangsatt læringsnettverk i velferdsteknologi for kommuner som er i gang med nye prosjekt.

I forbindelse med avslutninga av det midtnorske prosjektet vart følgjande rapportar skrivne, basert på erfaringane frå delprosjekta på Sunnmøre:

Delprosjekt

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre er planlagt vidareført ut februar 2015, og vil byggje vidare på erfaringane ein har samla i perioda 2012-2013. Prosjektet er organisert i fire delprosjekt:

 

Sjå også:

Ansvarleg teneste:

Prosjektleiaren er organisert under Rådmannens stab, team helse og velferd, i Ålesund kommune.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119