Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet har innført begrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkelser og behandlinger for bestemte diagnoser, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.
De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar

De første pakkeforløpene som tas i bruk er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I tillegg finnes det anbefalinger vedrørende ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/ eller rusmiddelproblemer.

Fra 15.februar trappes det opp med følgende pakkeforløp:

  • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
  • Tvangslidelser (OCD)

KOMMUNALE RESSURSER

Barn og familie
Psykisk helse og rus
Koordinerte tjenester

EKSTERNE RESSURSER

Pakkeforløp for psykisk helse og rus (helsenorge.no)

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119