Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Matombringing

Eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å sørge for kjøp og tilbereding av middag, kan kjøpe ferdige middagsporsjoner fra Ålesund kommune sitt sentralkjøkken.

Matombringing er en av flere hjemmetjenester.

Bestilling, avbestilling og endring

Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen.  Ring Sentralkjøkkenet på telefon 70 16 45 10, hverdager mellom klokka 08.30 og 15.30.

  • Normalkost kan avbestilles eller endres senest kl. 08.45 leveringsdagen.
  • Diett- og spesialkost kan avbestilles eller endres senest kl. 15.00 torsdagen før leveringsdagen.

Meny og ernæring

Sentralkjøkkenet beregner middagsporsjonene ut i fra Statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner.  Rådene omfatter også hverdagskost for eldre hjemmeboende.

Middagen med dessert/suppe er beregnet ut i fra at måltidet skal dekke cirka 1/3 av energiinntaket som eldre hjemmeboende trenger hver dag. Du kan velge bort suppe og dessert, men da blir energiinntaket lavere.

Det gis to alternativ for levering av middag:

  • Du kan velge et fast antall middager i uken og vi leverer etter vår oppsatte meny.
  • Du kan velge middagene dine ut i fra meny.

Ved førstegangs levering vil vår sjåfør informere deg nærmere om denne ordningen.

Kunden bestemmer selv antall, minimum er to middager i uka. Kunden må alltid opplyse om han eller hun skal ha normalkost eller diett/spesialkost. Dette må alltid spesifiseres nærmere.

Levering

Middag leveres for en hel uke. Middagen fraktes i kjølebil, leveres nedkjølt og vakuumpakket.

Det er utarbeidet bruksanvisning med informasjon om oppvarming og oppbevaring.

Bruksanvisningen sendes ut sammen med første leveranse og kan ellers fås ved servicetorget/utbringer.

Leveransen skjer i følge inngått leveringsavtale mellom kunde og sentralkjøkken.

Sentralkjøkkenet skal yte god service og levere i følge leveringsavtalen. Likevel kan det hende at det kan være vanskelig å finne frem til riktig adresse. Det må sørges for at inngangsdør og ringeklokke er merket med korrekt navn.

Søknad

Søk om å få levert middag-på-døra her.

Priser

Prisen for hver enkelt middag reguleres årlig av bystyret årlig.

pdfSe prisen for middagene her

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119