Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Korttidsopphold for utredning eller rehabilitering

Det kan søkes om korttidsopphold i sykehjem for rehabilitering eller utredning/avklaring i en avgrenset periode.  Alle sykehjemmene utenom Sanitetshjemmet har tilbud om korttidsplasser.

Det skal være rehabilitering og aktivitet på alle kortidsplasser i kommunen, der målsettingen er at bruker/pasient kan flytte hjem med økt funksjonsevne.

Ved Spjelkavik omsorgssenter er det en kommunedekkende spesialavdeling med 14 plasser for rehabilitering - Kollen rehabilitering.

Aspøy omsorgssenter har 12 avklaringsplasser (korttid). Målgruppe for avklaringsplassene er pasienter som trenger et behandlings- eller omsorgstilbud på kommunalt nivå, og er korttidsplasser der pasienten skal behandles og klargjøres til en trygg overføring til andre tilbud, eller hjem.

Søknad

Det søkes på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette finner du i skjemabanken vår.

Søknaden avgjøres hos Tildelingskontoret helse og omsorgstjenester.

Behandlingstiden er på ca. 2 uker.

Søknaden sendes til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.
Eller leveres til servicetorget i Rådhuset, eller send til

Priser

Det er eget betalingsregulativ for opphold i institusjon.

Klage

Et vedtak om korttidsplass kan påklages til Fylkesmannen og går via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119