Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Korttidsopphold for avlastning

Korttidsopphold i sykehjem eller bokollektiv gir omsorgsyter avlastning i en avgrenset periode.

 

Tjenesten er for pårørende som har behov for avlastning en periode og der omsorgsmottaker er avhengig av opphold med heldøgns institusjon for omsorg og pleie i tilsvarende periode.

Nye søkere får hjemmebesøk av kommunen. Hensikten med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerende tjenester. Besøket avtales på forhånd.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Søknad om avlastning gjøres på søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, som ligger i skjemabanken vår.

Priser

Avlastning er gratis.

Klage

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen og går via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes aktuell hjemmetjeneste.

Lovhenvisninger

Lov om sosiale tjenester § 4-2.

Se også

Egenandel for opphold sykehjem

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119