Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dag- og aktivitetstilbud

Dagtilbudet kan være med på å utsette behovet for institusjonsplass, samt avlaste pårørende. Gjennom sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter ønsker vi å legge til rette for ”den gode dagen”, samt bidra til økt trygghet og økt mestringsopplevelse.

Tilbudet kan gis flere dager i uken og varer mellom kl. 08.30 – 15.30

På senteret vil det bli servert middag og kaffe. Dersom det er behov for transport vil dette bli organisert.

  • Klipra seniorsenter, tlf. 70 16 30 31
  • Spjelkavik omsorgssenter (dagavd.), tlf. 70 16 44 20

Teamleder tlf. 90 82 59 52

  • Dagaktivitet for personer med demens, tlf. 70 16 30 35

- Hatlahaugen dagaktivitet tlf. 40 91 60 27
- Volsdalen dagaktivitet tlf. 40 80 58 83
- Borgundgavlen dagaktivitet tlf. 94 53 07 91

Teamleder tlf. 90 17 53 77

Pris

Det er egenandel på tjenesten.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema)

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119