Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Psykisk helse

De fleste kjente strategiene for å forebygge psykiske problemer og lidelser og fremme sunn helse legger vekt på å styrke den enkeltes opplevelse av egen mestring, sosial støtte og tilhørighet, opplevelse av å være til nytte, evne til å ta ansvar for seg selv og evne til å ta i bruk egne ressurser. 

Kommunen har en rekke tiltak som kan bidra til hjelp i dette arbeidet.

andre ressurser

Lokalt
 • NAV: Det finnes mange muligheter for å være i arbeid til tross for helseplager. Å være i jobb, enten deltid eller heltid, kan dessuten ha en positiv effekt på helsen din. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake.
 • Krisesenter for Sunnmøre
 fylket
 • Psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal HF er det som tidligere ble kalt psykiatrien og er i dag betegnelsen på de tilbud som samfunnet gir til personer med mentale lidelser gjennom spesialisthelsetjenesten (det som ikke gjelder kommunen). Dette kan omfatte psykoterapi, psykiatrisk medisinering, saksbehandling eller andre tiltak.
 • Helse-M&R, vaksenpsykiatrisk avd.
 • Helse M&R, Psykisk helsevern barn og unge
 • Familievernet: Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til både enkeltpersoner, par og familier – unge og eldre.
 • Fylkesmannen:  Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.
nasjonalt
organisasjoner
 • Rådet for psykisk helse
 • Mental Helse: Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.
 • Rådgivning om spiseforstyrrelser: ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri:LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. LPP arbeider for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.
  LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119