Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket gjelder både seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Telefonnummeret vårt er 116 117

Interkommunalt samarbeid

Overgrepsmottaket er et interkommunalt samarbeid mellom 15 kommuner på Sunnmøre: Ålesund, Ulstein, Giske, Sula, Haram, Skodje, Ørsta, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, Volda, Herøy og Sande.

Tilbudet er gratis og du kan ta kontakt hele døgnet.

Mottaket tilbyr:

  • Omsorg i trygge omgivelser.
  • Samtale med overgrepsutsatte og pårørende.
  • Samtale med de som opplevere vold i nære relasjoner.
  • Medisinsk undersøkelse og behandling.
  • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse.
  • Formidler kontakt med andre instanser når dette ønskes: bistandsadvokat, politi, tolketjeneste m.m.
  • Oppfølging i etterkant, i hjemkommunen eller på mottaket.

Mange synes det er vanskelig å ta kontakt etter å ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Men fordi disse overgrepene ofte rammer så hardt, trenger de fleste hjelp til å bearbeide dem. Så ikke vær redd for å ta kontakt.

Se også

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119