Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Avlastningshjem

Ålesund kommune kan gi tilbud om privat avlastning i familier for funksjonshemmede barn og unge.

Ferietilbud

Ålesund kommune har et eget fond for barn og unge knyttet til ferie- og fritidstiltak.

Hjelpemidler - utlån

Ålesund kommune kan gi hjelp i form av korttidsutlån av tekniske hjelpemidler. Ved behov for hjelpemidler utover to år må dette søkes inn til Hjelpemiddelsentralen i NAV.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ordningen gir ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Støttekontakt

En støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske gjennom ulike aktiviteter og samvær til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv over tid.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119