Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tildeling av adresse

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge.

Matrikkeladresse eller vegadresse

De fleste eiendommer har enten en vegadresse eller en matrikkeladresse.

  • Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og seksjonsnummer. Denne "talladressen" kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5/8 (Gårdsnr./Bruksnr./Festenr./Seksjonsnr.)

    Matrikkeladressen er ikke spesielt egnet til å finne fram med, og enda vanskeligere å huske.
    En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Matrikkeladressen er heller ikke egnet for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen.

  • En vegadresse inneholder vegnavn og husnummer, f.eks. Fjellvegen 6.

    Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.

Ålesund kommune jobber fortløpende med å etablere vegadresser på eiendommer som fremdeles kun har matrikkeladresser.

Vegnavn

I de tilfellene der en veg mangler navn må det gjøres et formelt vedtak i kommunen.
I Ålesund kommune er det bydelsutvalgene som fremmer forslag på vegnavn (bydelsutvalget der vegen ligger i). Kultur- og oppvekstutvalget gjør det formelle navnevedtaket. Møtene blir annonsert og er åpne for publikum.

Før det endelige vedtaket gjøres av Kultur- og oppvekstutvalget skal navnesaker behandles av Språkrådet mht. skrivemåte. Behandlingstiden fra oppstart av en navnesak, til vedtak er satt ut i live (slik at adresseringsarbeidet kan starte) er ca. 1 år.

Mer informasjon

Om vegadreser (Kartverket)

Vegadresser og posten (Kartverket)

Meld riktig adresse (Posten)

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119