Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Eiendomsinformasjon

Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.

 

Se også

Seeiendom.no

Finn bolignummer

Tildeling av adresse

Eiendomsskatt

For mer informasjon om tilgang til eiendomsdata, se kartverket.no

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119