Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer (bruksenhetsnummer).

I bygninger med flere boenheter har hver enkelt bruksenhet også et eget unikt bolignummer. Ved flytting må du oppgi dette bolignummeret til Folkeregisteret. 

Ved nødsituasjoner vil opplysninger om bolignummeret også gjøre det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne frem til leiligheten din. En må også oppgi dette nummeret ved installasjon av f.eks. telefon og bredbånd. 

Adressemerker med bolignummer er gjerne plassert ved siden av inngangsdøra, ved ringeklokken eller i karmen på inngangsdøren din. Kartverket har i flere år sendt ut gratis adressemerker til beboere i flerbolighus. Denne servicen avsluttes 28. mars 2019.
Etter 28.mars 2019 må beboere selv lage egne merker. Se mer på Kartverkets nettsider.

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med kun én boenhet har bolignummer H0101. Disse skal ikke ha adressemerker.

Bolignummer (fra www.kartverket.no)

Se prinsippene for bolignummer på www.kartverket.no

Mener du at du har fått feil bolignummer ta kontakt med Servicetorget.

Selvbetjening

Boligeier kan selv hente ut informasjon om bolignummeret fra kommunens nettsider/kartportaler (GeoInnsyn og WebInnsyn). Se veiledning for hvordan finne bolignummer (pdf). Merk at det er lett å gjøre dette feil, så vi oppfordrer deg til å  ta kontakt med kommunen for å få bekreftet korrekt bolignummer.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119