Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Opptak i barnehage i Ålesund

Alle barnehager i Ålesund har samordnet opptak. Dette innebærer at foreldre/foresatte benytter felles opptakssystem. Alle må søke elektronisk.

Søknad for hovedopptak starter i januar hvert år med søknadsfrist 1. mars. Tildeling av plass samordnes i samsvar med søkers prioriteringer. Det går også an å søke gjennom året.

Se alle barnehager i Ålesund.

Ofte stilte spørsmål

Se gjennom ofte stilte spørsmål om barnehage før du fyller ut søknadskjema!

Hvordan barnehagene skal drives og hva du har krav på innefor tilbudet fremgår også av Barnehagevedtekter i Ålesund kommune.

Søknad og søknadsprosess

 • Alle som ønsker overflytting til en annen barnehage og som ikke har en søknad inne, må sende inn en ny søknad.
 • Alle som ønsker overflytting til en annen barnehage, og som har en søknad inne, gå inn på Min Side i Foresattportalen og oppdatere søknaden.
 • Alle som ønsker å gjøre endringer av allerede innsendt søknad, må gjøre dette på Min Side i foresattportalen.
 • Alle må søke elektronisk! Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet vennligst ta kontakt med Servicetorget som vil hjelpe deg med dette.
 • Det må oppgis egen e-postadresse i søknaden. Du vil da motta en elektronisk bekreftelse når søknaden er registrert hos oss.
 • Det kan registreres inntil 4 ønsker pr barn.

 

 Søknadskjema for barnehageplass

 Priser

Foreldrebetaling er regulert i "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og maksimalpris fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Søskenmoderasjon

Foreldre/foresatt tilbys minimun 30% søskenmoderasjon for barn nummer 2.

Saksbehandling ved opptak

 • Alle søknader registreres sentralt i kommunen
 • Søkerlister sendes til den enkelte barnehager
 • Styrerne samordner søkerne og innstiller til opptak
 • Opptaksinstansen foretar opptaket i samsvar med gjeldende opptakskriterier
 • Opptaksinstansen sender ut tildelingsbrev for kommunale barnehager
 • Private barnehager sender ut tildelingsbrev for egne barnehager
 • Opptaksinstansen sender ut avslagsbrev
 • Alle opplsysninger behandles under taushetsplikt, jfr. forvaltningslovens §13

Klage på avslag

Klagefrist er 3 uker. Klagen kan sendes til:
Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119