Møteplan

pdfMøtekalender_2018.pdf

pdfMøtekalender_2019.pdf

NB! Møteplanen nedanfor er for noverande Ålesund. Klikk her for å sjå møteplan for kommunestyret og formannskapet i nye Ålesund.

Politikarar frå hausten 2019 kan logge direkte inn i Møteportalen/Politikarportalen.