Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Internavisen Innblikket

Vår hverdag som ansatt i Ålesund kommune er fokus for internavisa Innblikket. Her utveksler vi erfaringer og de gode historiene.

Skoleadministrasjon

Skolene bruker et datasystem for administrasjon kalt IST. Her er informasjon for lærere.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119