Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
  • Hjem

Søk om kulturmidler

Fotballjente på cupVil du etablere en lekeplass eller drive med barne- og ungdomstiltak? Nå kan lag og foreninger søke om tilskudd fra de kommunale kulturmidlene. Søk innen 10. april.

De ordinære kulturmidlene fra Ålesund kommune har hvert år søkndsfrist 10. april. Da kan lag og foreninger i kommunen søke om støtte til:

  • barne- og ungdomstiltak
  • nærmiljøtiltak/leikeplasser
  • tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
  • idretts- og friluftstiltak

Se retningslinjer for tildeling og les mer om tilskuddsordningene

søk  innen 10 .april

Søknader må inneholde beskrivelse av aktiviteten, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det blir lagt spesiell vekt på egenandel samt tiltakets betydning for nærmiljøet eller kommunen som helhet.

Søk om kulturtilskudd her

Søknadsfrist er 10. april.

Dersom det blir kulturmidler til overs blir de fordelt etter behov resten av året, og søknader til disse vil da bli behandlet fortløpende.


 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119