Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vennskapsbyer

Ålesund kommunes syv vennskapsbyer har hatt samarbeide i mange år. De syv byene er Västerås i Sverige, Akureyri på Island, Lahti i Finland, Randers i Danmark, Peterhead i Scotland, Borgo a Mozzano i Italia og Tacoma i USA. I tillegg har vi et svært godt forhold til Ville d´Eu i Normandie i Nord-Frankrike. Det er også flere som ønsker vennskapsforbindelser med Ålesund - dette er under kontinuerlig vurdering.

Formålet med vennskapsbysamarbeidet er å bidra til å fremme mellommenneskelig og kulturell forståelse og respekt på tvers af landegrenser. Dette gir i sin tur grunnlag for en større tillit og forståelse for hverandres kultur og levemåte.  Samarbeidet er også døråpner for ny kunnskap og nye samarbeidspartnere. Dette til gode for både kommunens innbyggere og næringsliv samt kommunens fagområder.

Konkret består venskabsbyenes samarbeide av blant annet "Kontaktmannsmøtet for ordførerer (borgermestere) og rådmennn (kommunaldirektører) samt en årlig Nordisk Venskabsuke (NOVU) for unge i fra de nordiske byene.

venskapsbybesoek-3-2009NOVU-uka holdes på rundgang mellom vertsbyene. Uka gir cirka 100 unge muligheten til å få bedre kunnskap om nordisk kultur, knytte vennskapsbånd på tvers av språk og kultur, samt å bli dyktigere innen ulike temaer som kunst, kultur, politikk, idrett osv. I NOVU-uka deltar også politikere og embedsmenn fra hver by. Progammet deres skal avspeiel aktuelle evner innen eksempelvis barnekultur, bibliotekservice, byutvikling m.m.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119