Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kulturminner og vern

Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner og kulturmiljø kan igjen inngå som del av landskapets karakter. Landskap hvor påvirkningene og endringene er forårsaket av menneskenes virksomhet, kalles kulturlandskap.

pdfDu kan også skrive ut all informasjonen du trenger å vite om tilskuddsordninger og bevaringsverdige bebyggelse.

Andre nettressurser

Kulturminneloven | Riksantikvaren | Pliktavleveringsloven |Kulturminneloven | Kulturminnesøk Kulturnett | FortidsminneforeningenKulturminneløypa 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119