Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dokumentsenter - kommunens arkiv

Hovedarkivet inneholder alt fra byens gamle kart og historiske dokumenter, til dagens aller siste saksbehandlede dokumenter. Dokumentasjonen og arkiv er fordelt mellom nærarkiv, hovedarkivet på Ålesund rådhus og Interkommunalt arkiv.

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens sentrale arkivfunksjoner. De sikrer faglig forsvarlig arkivering av både gamle og nyere dokumentasjon. Dokumentsenteret håndterer kommunens inngående post. 

Ta først kontakt med Servicetorget, om det er spesielle historiske dokumenter du leter etter som har med Ålesund å gjøre. Dette gjelder også om du må ha kopi av ditt gamle vitnemål eller helsekort.

Sentrale tjenester

Se også

IKA Møre og Romsdal | Digitalarkivet

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119