Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Politivedtekt i Ålesund kommune

Slinningsbålet 2016Politivedtekt og andre bestemmelser for bruk av det offentlige rom i Ålesund kommune.

Hva mener vi med det offentlige rom og hvorfor er det spesielle regeler for bruken?

Det offentlige rom, eller offentlig sted, er definert som gate, veg medregnet fortau, sti, park, torg/plass, bro, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted der alle kan ferdes.

Offentlig sted skal være tilgjengelig for alle. Det må derfor tilrettelegges slik at alle i praksis kan benytte seg av det ved at det er fremkommelig, ryddig og ikke føles utrygt å ferdes der. Vi har alle et felles ansvar for dette, og det hviler et spesielt ansvar på huseiere og andre som har aktivitet i tilknytning til offentlig sted.

Hvilke regler er det som gjelder?

Normalpolitivedtekten regulerer bruk av offentlig sted over hele landet. Den enkelte kommune kan i tillegg ha en lokal politivedtekt. En rekke andre lover og forskrifter styrer også ulik aktivitet som kan foregå på offentlig sted.

Huseiere i Ålesund har fått presisert sine plikter i de nye vedtektene. Fortau og rennesteiner skal holdes reine, og det som kostes sammen, skal fjernes. Det skal også sørges for at vannavløp holdes åpne, og rundt kiosker og gatekjøkken skal søppelkasser være på plass.

Is og snø på tak kan være et problem på vinterhalvåret. Derfor settes det opp sperrer for å hindre folk i å gå der det kan rase, disse skal merkes tydelig med varsel om at det er forbundet med fare å ferdes der det er sperret av. Det samme gjelder å rydde eller måke vekk snø fra fortau, og strø slik at ferdselen på isen ikke er farlig.

Denne samlesida tar sikte på å informere om hvilke retningslinjer innbyggerne må forholde seg til.

Finner du ikke informasjonen du leter etter?

Ta kontakt med Sentralbordet på tlf. 70 16 20 00 (kl. 08.00 – 15.45) eller på e-post

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119