Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Psykisk helse og rustiltak

Virksomheten gir mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer nødvendig hjelp og oppfølging etter vedtak. Hjelp ytes gjennom psykisk helseteam, oppsøkende behandling og hjelp, faste og midlertidige botilbud, boligsosial oppfølging, aktivitetstilbud, rehabilitering og annen hjelp til selvhjelp.

Virksomheten har også ansvar for krisesenter for menn og for fengselshelsetjenesten.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Klipra Fjellgata 49, 6003 Ålesund
  • E-post:

Kontakt

  • Leder: Regina Steinberger
  • Telefon: Sentralbord: 70 16 51 60
  • Leder: 70 16 51 63

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119