Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Flyktning

Virksomheten har ansvar for å bistå flyktninger (nyankomne innvandrere) med mottak og integrering gjennom kvalifisering i introduksjonsprogrammet, ved informasjon, rådgivning, veiledning, individuelle planer, og andre egenproduserte tiltak. Virksomheten skal også koordinere tjenester og tiltak fra andre aktører mot samme målgruppe, og stå ansvarlig for kommunens samlede tilbud til asylanter i asylmottak.
Kommunen mottar integreringstilskudd pr. flyktning fordelt over 5 år etter en bestemt formel. Kommunen mottar vertskommunetilskudd og tillegg for antall asylanter i asylmotak

Den primære målgruppen er personer Ålesund kommune mottar integreringstilskudd for, og som er omfattet av Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven.) Virksomheten skal og samarbeide med asylmottak i forhold til de tjenester kommunen plikter å levere til brukerne der.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11
  • E-post:

Kontakt

  • Leder: Bernt Are Wiig
  • Telefon: 70 16 25 22

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119