Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Ålesund brannvesen KF

Brannvesenet skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer.

Tjenesteområdet de skal dekke omfatter beredskap og tiltak som forebygger brann, videre alt innen brann- og eksplosjonsartede ulykker og vår oljevernberedskap.

STYRET

Bystyret i Ålesund kommune har valgt følgende styre for Ålesund brannvesen KF i perioden 03.12.2015 - 31.12.2019

Medlemmer

varamedlemmer

Monica Molvær (H) leder
Lars Tor Silnes (FrP), nestleder
Njål Bele (A)
Kirsti Anita Røsand Lillebø (A)
Øyvind Nilsen (ansatt)

Hallgeir Lindal Reiten (KrF)
Gunnhild Ervik (A)
Solveig Kristin Basso (FrP)
Kåre Alfred Hanken (SP)
Øystein Bjørkavåg (ansatt)

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Sjømannsveien 1 B
  • E-post:

Kontakt

  • Telefon: 70 16 32 00

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119