Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Rådmann Helse og velferd Tildelingskontoret Koord.bestiller Konserninnnkjøp Rådhusdrift Kvalitetsstyring Koordinerende bestiller Politisk sekretariat Kommunikasjon Kommuneadvokat Beredskap Strategi og utvikling Orgkart 290316

Organisasjonskart for Ålesund kommune - klikk for å lese mer om virksomhetene, eller velg fra alfabetisk oversikt (over) eller indeks (under).

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119