Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
  • Hjem
  • Opplæring i hjelpe- og støtteordninger
Flat View
Etter år
Månedlig visning
Etter måned
Weekly View
Etter uke
Daily View
I dag
Search
Søk
Last ned som iCal fil

Opplæring i hjelpe- og støtteordninger

Tirsdag 13 Februar 2018, 08:30 - 15:30

 

Kva er viktig for meg og familien?
Hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie

• for foreldre/føresette til barn og unge i skulealder
• for ungdom over 16 år

Stad: Ålesund rådhus, kommunestyresalen
Tid: Tirsdag 13. februar kl. 8.30 - 15.30

 

Kven er opplæringa for?

  • Ungdom over 16 år.
  • Foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder, med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming som ønskjer kunnskap og forståing for kva for hjelpe- og støtteordningar som finst for deg/familien.
  • Innhaldet for dagen er i hovudsak for dei som har fått diagnose i nær tid.

Vi vil oppmode begge foreldre/føresette til å delta i opplæringa.

Tilvising

Ønskjer du/dykk å delta på opplæringa, så ta kontakt med fastlege for tilvising til kurset. Tilvisinga sendast til same adresse som til påmeldinga. Tilvisinga må merkast med namnet på kurset: «Kva er viktig for meg og familien?».

Er familien allereie til behandling i spesialisthelsetenesta i Klinikk for kvinner, barn og ungdom, trengst ikkje tilvising.

Påmelding

Ved påmelding treng vi desse opplysningane:

  • Namn på barnet, fødselsdato, diagnose, namn på foreldre/føresette, adresse, telefon
  • Hugs  å merke påmeldinga med namnet på kurset.
  • Påmelding på telefon: 70 16 72 00, eller send til: BUP poliklinikk Ålesund, Helse Møre og Romsdal, Postboks 1600, 6026 Ålesund

Har du noe du ønsker svar på fra oppsatte tema så gi gjerne tilbakemelding ved påmelding. Gi beskjed om det er spesielle hensyn vi må ta ved servering av brødmat til lunsj.


Påmelding innan 2. februar 2018.

Opplæringa er gratis.

Informasjon

For nærare informasjon ta kontakt:
Kursansvarleg Elin Fladseth 41 76 10 76.
Lærings- og mestringssenteret (LMS): 71 12 09 99

Dersom du ikkje kan møte på opplæringa må du avbestille snarast og seinast 24 timer før på telefon 70 16 72 00.
Dersom du ikkje avbestille blir du belasta med eit gebyr på kr 690/kr 345.-

 Maks tal deltakarar er 40 personar.

pdfSe program i vedlegg

Arrangører er Ålesund kommune, NAV, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og SAFO.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119