Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk om festivalstøtte

InnoTown 2018Frem til 4. mars kan du søke tilskudd til nystartede eller etablerte festivaler. Les hvordan her.

Ålesund kommune ønsker å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig, da er det viktig å styrke videreutviklingen av eksisterende og nye festivaler.

Før du søker bør du lese retningslinjene for tildeling av festilvalstøtte HER.

Det kan gis tilskudd til

  • Festivaler som er åpne og publikumsrettede, og der kulturarv og profesjonell og ikke-profesjonell utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter og film, tv, video og dataspill er hovedformål.
  • Festivalen skal finne sted i Ålesund kommune og ha en varighet på minimum to dager.
  • Festivaler med mindre kommersielt preg/inntjeningspotensial, nystartede initiativ samt nye uttrykk vil bli prioritert.
  • Festivaler som Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune etter felles strategi ønsker å satse på med årlig tilskudd over tre år.

Søk innen mandag 4. mars

For å søke om festivalstøtte er det ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Søknaden skal inneholde:

  • Budsjett i balanse som viser alle utgifter og inntekter samt en plan for finansieringen.
  • Prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av festivalen.

Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119