Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skolestartundersøkelse

Skole web MaritBrunstad3Har du barn som skal starte på skolen til høsten? Nå er det endringer i konsultasjonsprogrammet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Det er kommet ny nasjonal retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Det vil derfor bli endringer i forhold til skolestartundersøkelsen. Tidligere ble undersøkelsen tatt før skolestart, men nå vil den i hovedsak bli gjennomført når barnet har begynt på skolen på 1. trinn for å:

  • opprette kontakt med barna som går på skolen og deres foreldre
  • skape et godt utgangspunkt for samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen om barnets behov
  • fange opp barn som har flyttet til kommunen mellom siste undersøkelse på helsestasjonen og skolestart

Skolestartundersøkelsen består av en legeundersøkelse og en helsesamtale med helsesykepleier. Legeundersøkelse og helsesamtale vil foregå uavhengig av hverandre.

Legeundersøkelsen vil foregå på helsestasjonen, og helsesamtale vil foregå i hovedsak på skolen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119