Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kulturelt mangfold - en ressurs hos oss

Kulturelt mangfold 3Tilbake i 2011 og 2012 hadde Aspøy omsorgssenter et prosjekt rettet mot innvandrere. Nå, 6 år etter, har flere av deltakerne fagbrev og fast jobb. Bli bedre kjent med de her.

 - Vi er alle mennesker å vi må ta vare på hverandre, sier Ikram Mohammed Musa. Hun er 37 år gammel og egentlig fra Somalia.

Ikram forteller videre at hun gikk på videregående skole i Norge og fikk praksisplassen sin på Aspøy.

- Etter praksisplassen fikk jeg en helgestilling. Når jeg ble tilbudt kurset visste jeg at det var relevant for jobben min videre og det har gjort meg tryggere i det arbeidet som jeg utfører hver dag.

stor betydning for arbeidet

Vi møter Ikram og fire av de andre deltakere på kurset Kulturelt Mangfold - en ressurs hos oss. Ikram fra Somalia, Lwin fra Burma, Diba fra Tsjetsjenia, Soe fra Burma og Dessislava fra Bulgaria. De er alle samstemte om at kurset ga dem det faglige påfyllet de trengte.

De forklarer at første del av kurset var å friske opp i basiskunnskapene som å skrive, lese og regne. Data og bruk av data ble også inkludert i kurset da flere hadde lite erfaring med det som verktøy, legger virksomhetsleder Anne Berte Hareide til.

- Kursdagene startet med at deltakerne fikk veiledning i stell og hygiene, bedre kjennskap til anatomi, fagord innen pleie og omsorg, forflytning, lokal kultur og lokale ord og utrykk, grammatikk, dokumentasjon av helsehjelp på data og bruk av turnusprogrammet i kommunen.

Hareide forteller også at alle som gjennomførte kurset fikk tilbud om ansettelse i kommunen.

- Vi så også effekten av kurset for de ansatte som var veiledere, ved at de fikk reflektere over praksisen vi har hos oss ovenfor nyansatte. I tillegg er det bare en bonus at vi blir bedre kjent med hverandre og bedre kjennskap til hverandres kulturer.

prosjektet som ble til et kurs

Det skjedde først i et møte med NAV arbeidslivssenter på høsten i 2010, forteller virksomhetsleder ved Aspøy, Anne Berte Hareide.

- Vi diskuterte egentlig arbeidsmiljømessige utfordringer, hvor flere av våre ansatte har andre morsmål og en annen kulturbakgrunn. Og hvordan vi på mest mulig måte kunne trygge hverdagen. Det var da vi i samarbeid med Ålesund voksenopplæring søkte om priosjektmidler slik at vi aktivt kunne arbeide med dette.

Prosjektet ble finansiert av VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, tilskudd fra virksomhet flykting i kommunen og fra NAV arbeidslivssenteret.

Voksenopplæringa har nå søkt midler til en ny prosjektperiode hvor blant annet Aspøy og Skarbøvik sykehjem er samarbeidspartnere.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119