Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Åpent møte om utviklinga av sørsida 15.01

01 Kulturhavenen Cafe_ Illustrasjon: Jaja Architects

Ålesund kommune ønsker dialog med interessenter og eiendomsutviklere om videre bruk og utvikling av områdene som omfattes av reguleringsplanen for «Ålesunds sentrale sørside».


Målet med møtet er:

  • Kartlegge interesse for bruk av området, både når det gjelder eksisterende bygninger/uteareal og etter at områdene er utbygd.
  • Se på muligheter for trinnvis utbygging, etablere kulturhavna som første byggetrinn.
  • Komme fram til modeller for etablering av et utbyggingsselskap som kan stå for utvikling av sørsida både på kort og lang sikt, vurdere samarbeid mellom offentlige og private aktører.
  • Diskutere justeringer innenfor rammene av gjeldende reguleringsplan, som legger til rette for rask utbygging og utvikling.

Møtet er åpent for alle interesserte innbyggere men er primært rettet mot næringsliv, utbyggere, kulturinstitusjoner og offentlige virksomheter som kan delta aktivt i utvikling av sørsida i Ålesund sentrum.

 

PROGRAM TIRSDAG 15. JANUAR 2019, KL. 14.00 -17.15


(Sunnmørspostens auditorium, Røysegata 10)

14.00: Innledning ved ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal

14.15: Orientering om «status sørsida» ved Ole Andreas Søvik, Ålesund kommune

14.30: Aktuelle utbyggingsmodeller for sørsida, offentlig-privat samarbeid?
Advokat Geir Frøholm - advokatfirma Sands Oslo

15.30 Pause

16.00: Rom for endring og justering av Sørsideplanen ?
Arkitekt Jakob Steen Christensen, JaJa arkitekter København

16.30- 17.15: Diskusjon og oppsummering

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119