Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Er du en leder?

SkolesituasjonVi trenger assisterende rektorer til Aspøy og Volsdalen skole - er dette deg?

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige
samfunnsoppdrag.

I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, håper vi at vi kan være et spennende alternativ.

Ny lederstruktur

Ålesund kommune vil fra 01.01.2019 iverksette ny lederstruktur i grunnskolen ved barne- og ungdomsskolene og voksenopplæringen.

Med den nye lederstrukturen innføres en ny ledermodell som innehar stillingene som: rektor 100 %, assisterende rektor (100 % stilling, derav 80 % administrasjon) og avdelingsledere (100 % stilling, derav minst 50 % administrasjon).

Den nye lederstrukturen gir økt ledelsesressurs, og målet er å styrke den pedagogiske ledelsen og det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Stillingene

Assisterende rektor ved Aspøy skole

Vi kan tilby deg en 100% fast stilling ved oppstart fra 1. januar 2019. Her vil du arbeide i lag og bistå rektor på skolen med å lede ca 170 elever, 27 ansatte og i tillegg 15 tospråklige lærere som er knyttet til skolen.

Aspøy skole arbeider for at alle elever er ulike og unike, enestående og likeverdige. Du vil bidra inn i arbeidet med å gi et trygt og godt opplæringsmiljø og vi ønsker oss en engasjert leder som vil arbeide for at vi sammen er sterkere.

Vil du være en del av "Aspøyflokken"? Søknadsfrist er 18. november.

Assisterende rektor ved Volsdalen skole

Vi har ledig en 100% fast stilling ved Volsdalen skole. Skolen er en sentrumsskole med ca. 300 elever og rundt 40 ansatte, og en lang tradisjon når det gjelder musikk og kultur.

Du vil arbeide tett i lag med rektor aktivt være en pådriver i skolens utviklingsarbeid.

Er dette noe for deg? Søknadsfrist er 18. november.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119