Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

27 tospråklige lærere i Ålesund kommune

tosp lærere mai 2018 web

I skoleåret 2018-19 er det ansatt 27 tospråklige lærere i Ålesund kommune og de representerer hele 26 forskjellige språk.

 

 

Lærerne jobber på grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) og hjelper minoritetsspråklige elever å få en bedre språkforståelse og læringseffekt samt utbytte av læring.

 MG 9268 judit web- Morsmål blir brukt som støttespråk i timene og det blir jobbet mye med begrepsforklaring, ord- og begrepsinnlæring og å skape førforståelse for tema, forteller koordinator Judit Damm.

De tospråklige lærerne bidrar i tillegg til en god kommunikasjon og samarbeid mellom skole og hjem, skaper en bro mellom det kjente og det ukjente.

 

 

26 forskjellige språk


De aller fleste tospråklige lærerne har godkjent lærerutdanning fra sitt hjemland og har jobbet i flere år som tospråklig lærer, mange tok videre utdanning i Norge. Følgende språkgrupper er representert: arabisk, bosnisk, bulgarsk, burmesisk, dari, farsi, engelsk, gresk, karen, kinesisk/mandarin, kroatisk, kurdisk, latvisk, litauisk, pashto, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, tamilsk, tigrinja, thai og vietnamesisk.

Team kultur og oppvekst i rådmannens stab har ansvar for rekruttering og tilsetting samt personalansvar for de tospråklige lærerne. Judith Damm, opprinnelig fra Tyskland er ansatt som koordinator for tospråklige lærere siden 2012. De siste årene ble det etablert gode rutiner og et velfungerende system for tospråklig fagopplæring i Ålesund kommune.

- Lærerne er veldig stolt å jobbe i kommunen og ble oppfattet som en ekte ressurs på skoler, sier Judit Damm.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119