Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hva er så unikt med nordiske barnehager?

Nordisk vennskapskonferanse barnehager handillustrasjonHva gjør den nordiske barnehagetradisjonen så unik? Det er temaet for barnehagelærerne som nå er samlet i Ålesund på nordisk vennskapsbykonferanse.

130 barnehagelærere er samlet til den årlige nordiske vennskapsbykonferansen, som Ålesund kommune i år er vertskap for.  Deltagerne kommer fra Västerås i Sverige, Akureyri på Island, Lahti i Finland og Randers i Danmark.

- Dette er en viktig arena for kompetanseheving, sier arrangørene Astrid Ous Larsen og Turid Irene Sandnes, som begge er rådgivere i Ålesund kommune.

Tema for årets konferanse er «Styrken i den nordiske barnehagetradisjonen – Hva er det som gjør den så unik?»

Den nordiske barnehagetradisjonen kjennetegnes ved et helhetlig læringssyn: At arbeid med omsorg, lek, læring, sosial kompetanse og språk og kommunikasjon skal ses i en sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Læring skjer i en sosial kontekst. Da må det skapes gode relasjoner til barn og andre voksne, som grunnlag for deltakelse og medvirkning. Lek og læring henger tett sammen. For barn er leken et mål i seg selv, de leker fordi det er moro. God leke-erfaring er viktig for allsidig utvikling og læring. Dette skal professor Tora Korsvold fra Dronning Mauds Minne Høgskole holde foredrag om.

Barnehagene i Ålesund jobbet i perioden 2015 – 2017 med et felles utviklingsarbeid med fokus på det lekende vennskapet. Dette skal presenters av Silje Ims Lied, som var faglig ansvarlig for dette arbeidet. Temaet følges opp med besøk til noen av byens barnehager, hvor det også blir workshop.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119