Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Rådgivende folkeavstemning om målform

Blindheim barneskole Anette W. Petersen web

Bor du i skolekretsen til Blindheim barneskole? I uke 38 blir det rådgivende folkeavstemning om målform. Du kan både forhåndsstemme og stemme på valgdagen 20. september.

 

 

Etter vedtak i bystyret holdes det rådgivende folkeavstemming om målform ved Blindheim barneskole.

Forhåndsstemming:


Mandag 17.09 kl. 14:00-18:00
Tirsdag 18.09 kl. 14:00-18:00
Onsdag 19.09 kl. 14:00-18:00

Sted: 
I skolens lokaler (skiltet)

Valgdag

Torsdag 20.09 kl. 14:00-19:00, i skolens lokaler.

Disse kan stemme:

a) Den som fyller 18 år innen utgangen av 2018 og som står innført i folkeregisteret som bosatt i området som skolen sokner til.
b) Foreldre eller foresatte til barn på barnetrinnet ved skolen – uavhengig av bosted.

Husk å ta med gyldig legitimasjon!

 

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119